top of page

Grundkurs i evidensbaserad klinisk hypnos

Tussig Assessment AB & Svenska föreningen för klinisk hypnos (SFKH) bjuder in till den europeiskt ackrediterade grundutbildningen i evidensbaserad klinisk hypnos! Utbildningen är tilldelad 50 credit points av European Society of Hypnosis och ger behörighet till SFKHs tvååriga fördjupningsutbildning i klinisk hypnos. 

Kursdatum 2024

Lördagar & söndagar 10:00 - 16:30

31/8–1/9      21–22/9      26-27/10      23–24/11      14-15/12

Plats

Norra Allégatan 8, Göteborg

Pris

22 500 kr + moms

Vid anmälan faktureras en anmälningsavgift motsvarande 10 % av kursavgiften.

Resterande belopp faktureras inför kursstart. Anmälningsavgiften återbetalas ej men garanterar en kursplats!

Kursbeskrivning

Hypnos är ett medvetandetillstånd som präglas av förhöjd uppmärksamhet och aktivt fokuserad koncentration. Klinisk hypnos har god evidens för behandling av bland annat smärta, depression, posttraumatiskt stressyndrom och stressrelaterade spänningstillstånd. Studier visar också ett förstärkt resultat av kognitiv beteendeterapi då den kombineras med hypnos.

Utbildningen ger kunskap om hypnosens rötter och utveckling samt dess evidensbaserade tillämpning inom ramen för hälso- och sjukvård. Teoretiska undervisningsmoment inkluderar aktuella förklaringsmodeller för hypnosens effekter utifrån neurovetenskap, affekt- och inlärningspsykologi samt relationell psykologi. Vidare ges kunskap om hur klinisk hypnos används för att förstå, lugna och reglera spänning, smärta samt olika stresstillstånd. Fallbeskrivningar och metodövningar anpassas efter deltagarnas kliniska erfarenhet och aktuella tjänstgöring. Huvuddelen av utbildningen är upplevelsebaserad och syftar till att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig gedigna metoder för det egna kliniska arbetet.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom vård och omsorg eller närliggande områden, exempelvis psykologer, psykoterapeuter, läkare, tandläkare, sjuksköterskor och kuratorer. Medlemskap i SFKH rekommenderas.

Lärandemål

Utbildningens övergripande mål är att tillgodogöra sig och utveckla basala färdigheter och kunskaper om trygg och effektiv användning av klinisk hypnos. Utbildningen är indelad i fyra moduler med tillhörande delmål.

Föreläsare

Legitimerade psykologer med kursansvar

Psykolog & legitimerad psykoterapeut, handledare och specialist i klinisk psykologi

Psykolog & legitimerad psykoterapeut, handledare och författare

Tandläkare & legitimerad psykoterapeut

Legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi

Kurslitteratur, urval

Elkins, G. (2022). Introduction to Clinical Hypnosis: The Basics and Beyond.

 

Enqvist, B. (2004). Inbjudan till trance: hypnos i vård och terapi. Stockholm: Mareld.

Finer, B. (2015). Lindra smärtan! Om medicinsk hypnos i smärtbehandling. Uppsala: 33 sidor.

 

Hammond, D.C. (red.) (1990). Handbook of Hypnotic Suggestions and Metaphors. New York: Norton.

 

O’Hanlon, B. (2009). A Guide to Trance Land: A Practical Handbook of Ericksonian and Solution-Oriented Hypnosis. New York: Norton.

 

Yapko, M. (2021). Process-Oriented Hypnosis. New York: Norton.

Image by Roman Trifonov
Image by Jonathan Noack

Anmäl ditt intresse!

Tack för din intresseanmälan! Vi kontaktar dig så snart som möjligt.

bottom of page