top of page

Grundkurs i evidensbaserad klinisk hypnos

Svenska föreningen för klinisk hypnos (SFKH) och Tussig Assessment AB anordnar en grundutbildning i evidensbaserad klinisk hypnos under höstterminen 2024. Utbildningen omfattar 64 lärarledda timmar och ger behörighet till SFKHs tvååriga utbildning i klinisk hypnos.

Kursdatum

Lördagar & söndagar 10:00 - 16:30 följande datum:

31/8–1/9; 21–22/9; 26-27/10; 23–24/11; 14-15/12

Plats

Norra Allégatan 8, Göteborg

Pris

22 500 kr + moms

Målgrupp

Yrkesverksamma inom vård och omsorg eller närliggande områden, exempelvis psykologer, psykoterapeuter, läkare, tandläkare, sjuksköterskor och kuratorer. Medlemskap i Svenska föreningen för klinisk hypnos rekommenderas.

Kursbeskrivning

Hypnos är ett medvetandetillstånd som präglas av förhöjd uppmärksamhet och aktivt fokuserad koncentration. Klinisk hypnos har god evidens för behandling av bland annat smärta, depression, posttraumatiskt stressyndrom och stressrelaterade spänningstillstånd. Studier visar också ett förstärkt resultat av kognitiv beteendeterapi då den kombineras med hypnos.

Utbildningen ger kunskap om hypnosens rötter och utveckling samt dess evidensbaserade tillämpning inom ramen för terapi, handledning och pedagogik. Teoretiska undervisningsmoment inkluderar aktuella förklaringsmodeller för hypnosens effekter utifrån neurovetenskap, affekt- och inlärningspsykologi samt relationell psykologi. Vidare ges kunskap om hur klinisk hypnos används för att förstå, lugna och reglera spänning, smärta samt olika stresstillstånd. Fallbeskrivningar och metodövningar anpassas efter deltagarnas kliniska erfarenhet och aktuella tjänstgöring. Huvuddelen av utbildningen är upplevelsebaserad och syftar till att deltagarna ska kunna tillgodogöra sig gedigna metoder för det egna kliniska arbetet.

Kurslitteratur att välja bland

Elkins, G. (2022). Introduction to Clinical Hypnosis: The Basics and Beyond.

 

Enqvist, B. (2004). Inbjudan till trance: hypnos i vård och terapi. Stockholm: Mareld.

Finer, B. (2015). Lindra smärtan! Om medicinsk hypnos i smärtbehandling. Uppsala: 33 sidor.

 

Hammond, D.C. (red.) (1990). Handbook of Hypnotic Suggestions and Metaphors. New York: Norton.

 

O’Hanlon, B. (2009). A Guide to Trance Land: A Practical Handbook of Ericksonian and Solution-Oriented Hypnosis. New York: Norton.

 

Yapko, M. (2021). Process-Oriented Hypnosis. New York: Norton.

Autumn Road

Anmäl dig här!

Deltagarantalet är begränsat till 12 personer. Vid anmälan faktureras en anmälningsavgift motsvarande 10 % av kursavgiften, det vill säga 2 250 kr + moms av totalt 22 500 kr + moms. Resterande belopp faktureras inför kursstart. Anmälningsavgiften återbetalas ej men garanterar en kursplats!

bottom of page